Grodzisk i Żyrardów obsłuży ta sama firma śmieciowa

Podobnie jak w Grodzisku Mazowieckim również odpady w Żyrardowie będzie odbierał zakład P.U. Hetman Sp. z o.o. Z Warszawy. Firma złożyła najtańszą ofertę spośród czterech oferentów i to ona została wybrana w przetargu 5 czerwca br.

Tym samym przez najbliższe dwa lata Hetman będzie odpowiedzialny w Żyrardowie za „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasto Żyrardów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”.

 Firma P.U. Hetman Sp. z o.o. z Warszawy, złożyła ofertę o wartości 4.628.464,42 zł brutto. Zawarcie umowy z wykonawcą zaplanowano na 17 czerwca br.

 Poza wybraną firmą oferty złożyły przedsiębiorstwa:

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie- oferta na sumę 22.236.636,00 zł brutto

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów i POM EKO Serwis z Kutna na kwotę 6.566.440,56

 oraz

Eko Hetman Sp z.o.o z Nadarzyna na kwotę 6.061.329,79 zł.

 Na razie nie wiadomo czy cena wybranej firmy pozwoli na obniżenie stawek za śmieci./red

Reklama