Jest absolutorium dla burmistrza Grodziska Maz.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego dziewiętnasty raz z rzędu otrzymał absolutorium. Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Grzegorzowi Benedykcińskiemu za 2012 rok zagłosowało 14 radnych Rady Miejskiej.

Zanim radni zagłosowali w sprawie absolutorium, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 rok. Za przyjęciem sprawozdania było 17 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.

Poszczególne komisje Rady Miasta pozytywnie oceniły pracę burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego, chwaląc inwestycje, które zmieniły oblicze miasta: modernizację Parku Skarbków i Stawów Goliana czy budowę szkoły w Książnicach. Doceniono też modernizację zespołów szkół nr 1 i 2, budowę przedszkola, rozpoczęcie budowy 170 mieszkań komunalnych, wydatkowanie ponad 10 mln zł na drogi gminne czy uchwalenie stypendiów dla wybitnych uczniów.

W sumie budżet Grodziska Mazowieckiego za 2012 rok zamknął się kwotą ponad 154 mln zł co stanowi prawie 95% planu. Pozyskano ponad 20 mln zł funduszy z różnego rodzaju źródeł.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi wyraziła również Regionalna Izba Obrachunkowa.

W głosowaniu w sprawie absolutorium dla burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego 14 radnych było za udzieleniem absolutorium, 6 było przeciwnego zdania.

Radnym głosującym przeciw absolutorium nie podobała się zbyt duża ilość korekt uchwalonego budżetu na 2012 rok, mniejsze wpływy do budżetu niż zakładano oraz ich zdaniem zbyt duże wydatki na promocję./red

Reklama