Kursy komputerowe dla mieszkańców Bolimowa, Puszczy Mariańskiej i Wiskitek

Gmina Wiskitki rozpoczyna realizację projektu pn. „Kursy komputerowe szansą na aktywizację mieszkańców z terenu LGD”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

Adresatami projektu jest 28 mieszkańców obszaru LGD Echo Puszczy Bolimowskiej (mieszkańcy gmin: Wiskitki, Bolimów, Puszcza Mariańska), powyżej 18 roku życia.

Kurs rozpocznie się we wrześniu 2013 r. i trwać będzie do listopada 2013r. (dokładny harmonogram zostanie ustalony wraz z uczestnikami). Zajęcia prowadzone będą w systemie wieczorowym w pracowni komputerowej w Gimnazjum w Wiskitkach, ul. Kościuszki 25. Uczestnicy kursu odbędą 40-sto godzinne szkolenie w dwóch 14-sto osobowych grupach, utworzonych według stopnia znajomości programów komputerowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i poczęstunek. Dojazd na miejsce szkolenia na koszt własny.

Zainteresowani udziałem w szkoleniu proszeni są o wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego dostępnego w Biurze Projektu.

Rekrutacja będzie prowadzona od 10.06.2013 do 31.07.2013

O przyjęciu na szkolenie decyduje między innymi kolejność zgłoszeń.

Informacje i zgłoszenia:

Urząd Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, pokój nr 8

Tel. 46 856 72 12 wew. 40, e-mail: marzena.gruszczynska@wiskitki.pl

Reklama