Prezydent Żyrardowa znów bez absolutorium

Prezydent Żyrardowa Andrzej Wilk bez absolutorium za 2012 rok. Radni zagłosowali za nieudzieleniem go prezydentowi. Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa podzieliła też Regionalna Izba Obrachunkowa, która pozytywnie zaopiniowała wniosek o nieudzielenie prezydentowi absolutorium.

Stało się to, co było do przewidzenia. Prezydent Żyrardowa Andrzej Wilk usłyszał na czerwcowej Sesji Rady Miasta listę zarzutów wobec swojej polityki finansowej. Komisja Rewizyjna, oraz kluby Przymierze dla Żyrardowa i Wspólnota wytknęły mu niegospodarność, przerost zatrudnienia, przekroczenie dyscypliny finansowej przez jedną z jednostek oraz brak programu naprawczego finansów. -Na wniosek o nieudzielenie prezydentowi absolutorium za 2012 rok złożyło się wiele czynników. Jednym z nich było lawinowe zadłużanie miasta oraz brak reakcji na sugestie radnych, by zacisnąć pasa również w ratuszu- tłumaczyła po głosowaniu przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM Żyrardowa Beata Marzęda- Przybysz.

Prezydent nawet nie odpierał zarzutów w czasie Sesji. Przed głosowaniem zaznaczył jedynie, że próbował porozumieć się ze wszystkimi klubami, ale nie był w stanie sprostać oczekiwaniom kadrowym. Prosił też by radni głosowali biorąc pod uwagę jedynie to, na co prezydent miał wpływ. Nie skomentował też głosowania.

Na razie nie wiadomo, jaki będzie kolejny ruch opozycji złożonej z kilku klubów. Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Zieliński nie chciał wypowiadać się na temat ewentualnego referendum w sprawie odwołania prezydenta. Powiedział naszej redakcji, że radni muszą się spotkać w swoich klubach, potem ze wszystkimi radnymi oraz z prezydentem i podjąć decyzję. Mają na to mało czasu. Aby odwołać urzędującego prezydenta lub burmistrza, rada musi zostać zwołana jeszcze raz w ciągu 2 tygodni i podjąć uchwałę o referendum.

To już drugi rok z rzędu, kiedy prezydent Żyrardowa Andrzej Wilk nie otrzymuje absolutorium. Po raz pierwszy taka sytuacja miała miejsce przed rokiem, kiedy większość radnych zagłosowała przeciw absolutorium za 2011 rok. /Anna Wrzesień

Reklama