Konkurs- na najaktywniejszą liderkę obszarów wiejskich

 

Ruszył konkurs na najaktywniejszą liderkę obszarów wiejskich na Mazowszu. Nagrodzone i wyróżnione panie otrzymają nie tylko nagrody pieniężne, ale również fundusze na realizację niewielkich projektów. Zgłoszenia można nadsyłać do końca sierpnia.

Coraz więcej pań na wsi zajmuje się nie tylko prowadzeniem gospodarstwa nastawionego na produkcję rolniczą. Wiele z nich prowadzi agroturystykę, inne zaangażowane są w działalność społeczną. To one przywracają regionalne smaki, przypominają i przywracają lokalne tradycje. Są to zarówno panie zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich, jak i jednostki, które w pojedynkę odkrywają, że mogą na wsi dużo zmienić. Nierzadko sięgają po środki unijne, by rozwijać rodzinne gospodarstwa. Dominują wśród laureatów różnego typu konkursów na tradycyjną żywność. Dzięki nim nie zanikają ludowe wzornictwa czy pieśni.

Właśnie takie panie i im podobne chce uhonorować Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Konkurs na najaktywniejszą liderkę obszarów wiejskich na Mazowszu ogłosił Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy przesłać do 31 sierpnia do urzędu marszałkowskiego wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz przynajmniej dwie rekomendacje. Ważne, aby opisywana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań czy relacji medialnych.

W konkursie mogą wziąć udział m.in. działaczki kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, a także lokalnych grup działania, które aktywnie działają na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na Mazowszu.

Laureatki otrzymają nagrody rzeczowe – każda za kwotę 700 zł, w przypadku wyróżnienia – za 500 zł. Poza tym przewidziane są nagrody pieniężne na realizację najciekawszych przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – I miejsce – nagroda do 6300 zł, II miejsce – do 5300 zł, a III miejsce – do 4300 zł, w przypadku wyróżnień – do 500 zł.

Szczegółowe zasady są w regulaminie dostępnym na stronie: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie znajduje się również formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie „Konkurs na liderkę wiejską”.

Reklama