Wójt Radziejowic Urszula Ciężka dostała absolutorium

 

Wójt Radziejowic Urszula Ciężka ma powody do zadowolenia, radni Rady Gminy przyjęli uchwałę absolutoryjną z tytułu wykonania budżetu za zeszły rok. Miniony rok dla Gminy był niezwykle trudny, to czas realizacji największej inwestycji kanalizacyjnej ( pierwszy etap dobiegł końca), początek zapoznawania się z nowymi przepisami gospodarki śmieciowej, powracająca sprawa secesji oraz czas pracy trzech wójtów: Kazimierza Drążkiewicza, który zrezygnował ze stanowiska, komisarza Mirosława Łukowskiego oraz wybranej w wyborach wójt Urszuli Ciężkiej. Żadnych zastrzeżeń co do wykonania budżetu za zeszły rok w Gminie Radziejowice nie miała także Regionalna Izba Obrachunkowa, która wydała pozytywną opinię. Budżet został wykonany w kwocie ponad dwudziestu dwóch milionów złotych, bieżące wydatki zrealizowane zostały w kwocie ponad siedemnastu milionów złotych, dochody majątkowe w kwocie ponad czterech milionów złotych, dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie ponad ośmiu milionów złotych. Na koniec 2012 roku stan zadłużenie wyniósł ponad pięć milionów złotych, to kredyty i pożyczki długoterminowe, co stanowi ponad dwadzieścia dwa procent dochodów wykonanych ogółem. JN

Reklama