Konkurs fotograficzny organizowany przez LGD Ziemia Chełmońskiego

foto2

1.Warunkiem udziału w konkursie jest przysłanie na adres mailowy biuro@ziemiachelmonskiego.pl najpóźniej do 17 września maksimum czterech zdjęć wraz ze zgłoszeniem do konkursu.

 2.Format zdjęć: Preferowana rozdzielczość cyfrowych fotografii wynosi 350dpi. Najlepsze zdjęcia znajdą się w kalendarzu LGD na 2014r w związku z czym prosimy o przysyłanie zdjęć w dużej rozdzielczości i nie skompresowane.

 3.Temat prac konkursowych –wydarzenia, człowiek i jego pasje, życie codzienne, sport i rekreacja, przyroda i ekologia na terenie gmin: Baranów, Grodzisk Mazowiecki (bez miasta), Mszczonów, Radziejowice, Teresin, Żabia Wola, Jaktorów, Nadarzyn, Rybno, Sochaczew, Nowa Sucha.

 4.Zgłoszenie konkursowe stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 5.Nadesłanie wypełnionego zgłoszenia drogą mailową jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich do nadesłanych prac, zgodą na przekazanie organizatorowi konkursu praw do publikacji nadesłanych prac w wydawanych przez LGD materiałach promocyjnych jak również zgodą na prezentowanie ich na wystawach pokonkursowych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 6.Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

 7.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 20.09.2013r. na stronie internetowej www.ziemiachelmonskiego.pl

 8.Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

 9.W konkursie mogą wziąć udział tylko prace nigdzie wcześniej nie publikowane. Komisja nie będzie brała pod uwagę tych prac, które nie spełniają kryteriów regulaminowych.

Zgłoszenie zdjęć do konkursu

 Imię i Nazwisko:…………………………………………….

Adres:……………………………………………………….

………………………………………………………………

Telefon:………………………………………………………

e-mail:……………………………………………………….

Krótką informację o prezentowanym obiekcie i miejscu oraz przybliżoną datę wykonania zdjęcia /minimum rok i miesiąc/:

Zdjęcie 1-

Zdjęcie 2-

Zdjęcie 3-

Zdjęcie 4-

*Oświadczam, że posiadam pełnie praw autorskich do nadesłanych prac, przekazuje organizatorowi konkursu prawa do publikacji nadesłanych prac w wydawanych przez LGD materiałach promocyjnych jak również prezentowania ich na wystawach pokonkursowych oraz wyrażam zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych.

Poniższe oświadczenie proszę wypełnić jeśli osoba biorąca udział w konkursie jest nieletnia.

Ja niżej podpisany ………….……………. …………….…….………….. legitymujący sie dowodem osobistym nr ………………. ………………………………. oświadczam, że biorę pełna odpowiedzialność za udział osoby niepełnoletniej ………………………………

………………………………………………………….. (imię i nazwisko, pesel) w Konkursie foto 2013” organizowanym przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego”

Reklama