Przebudowa stacji kolejowej w Żyrardowie może ruszać

Wojewoda mazowiecki zatwierdził projekt budowlany oraz wydał pozwolenie na budowę stacji kolejowej w Żyrardowie. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróży na trasie Warszawa – Łódź. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

SONY DSC

W projekcie budowlanym zastosowano rozwiązania techniczne chroniące środowisko przed oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia. Zaprojektowano m.in. przepompownię wód deszczowych, system odwodnienia przejść podziemnych i peronów, ekrany akustyczne, a także umocnienie skarp. Dzięki planowanym robotom infrastruktura kolejowa dostosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wojewoda mazowiecki zobowiązał inwestora, a więc PKP PLK, do monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na razie nie wiadomo kiedy fizycznie ruszą prace. Do tej pory terminy były wielokrotnie przekładane. Faktem jednak jest, że prace remontowe dotarły już do Gminy Wiskitki i stacji Sucha Żyrardowska.

Planowana inwestycja przyczyni się do rozwoju lokalnego transportu kolejowego, pozwalając na szybszą i bezpieczniejszą podróż między Warszawą a Łodzią. Będzie mieć także duży wpływ na komfort podróży w całej Polsce, jako że jest to jedna z najbardziej obciążonych linii w kraju. Przebudowywana linia kolejowa stanowi część korytarza transportowego prowadzącego z Gdyni, przez Warszawę, Katowice i Ostrawę do Wiednia./ Zespół prasowy woj maz, Anna Wrzesień

Reklama