Szpital dobrze zarządzany, ale potrzeb nadal wiele

Profesjonalnie prowadzone finanse spółki, płynność finansowa, poprawa jakości usług i prawie dobry wynik finansowy. Takie wnioski płyną z opublikowanego raportu za pierwszy okres działalności żyrardowskiego szpitala przekształconego w spółkę prawa handlowego Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego.

SONY DSC

 

Sytuacja żyrardowskiego szpitala nadal daleka jest od dobrej, ale w ciągu półtora roku działalności spółki, udało się zrobić spory postęp w kilku obszarach, zauważyła Rada Powiatu Żyrardowskiego. Przede wszystkim szpital na bieżąco płaci swoje zobowiązania, wszystkie wolne środki angażuje w zakupy sprzętu, zwiększył zakres usług, zarabia na usługach komercyjnych (ok 3%), powoli też poprawia jakość obsługi i co najważniejsze opinie pacjentów o szpitalu. Niestety nadal ujemny jest wynik finansowy. Wynika on jednak z tego, że szpital powinien był utworzyć, ale nie utworzył z braku funduszy, ponad 3 milionowej rezerwy na świadczenia rentowe i emerytalne.

Dobre zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi to tylko pół sukcesu spółki. Szpital nadal czeka na kluczowe inwestycje w sprzęt i remonty sal szpitalnych. Prezes CZMZ Danuta Ciecierska zwróciła też uwagę na potrzebę wykonania pilnych prac, by szpital nie utracił lub uzyskał potrzebne certyfikacje.

Z kolei starosta żyrardowski Wojciech Szustakiewicz, zwrócił jednak uwagę na potrzebę zmian personalnych w szpitalu, tak by wyeliminować przypadki błędów lekarskich, oraz skargi mieszkańców na niefachową obsługę. / red

 

Reklama