Jest porozumienie w spr. specjalnego przedszkola w Żyrardowie

Jest porozumienie w sprawie powstania specjalnego przedszkola w Żyrardowie. Placówka ruszy, jeśli uda się pozyskać fundusze na jej funkcjonowanie.

Miasto Żyrardów i powiat żyrardowski zawarły porozumienie w sprawie utworzenie przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka jest bardzo potrzebna w mieście i powiecie, bo teraz kilkuletnie dzieci mogą korzystać jedynie z oferty fundacji lub przedszkoli integracyjnych. To nie oznacza, że utworzenie placówki jest przesądzone. Ta powstanie pod warunkiem, że powiatowi uda się pozyskać fundusze na jej utworzenie. Porozumienie między samorządami jest potrzebne, by powiat mógł ubiegać się o dofinansowanie. Przedszkole miałoby funkcjonować przy Zespole Szkół Specjalnych w Żyrardowie.

Zgodnie z wnioskiem przedszkole specjalne miałoby mieć zapewnione finansowanie na 3 najbliższe lata. /Anna Wrzesień

Reklama