Obchody 74 rocznicy wybuchu wojny w Mszczonowie

 18

Mszczonowianie w 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej zebrali się na Mszy Świętej w kaplicy Parafii p.w. Świętego Ojca Pio. Podczas Eucharystii modlono się za poległych i pomordowanych mieszkańców miasta oraz za żołnierzy 31 pułku Strzelców Kaniowskich, którzy w dniu 11 września 1939 roku odbili miasto z rąk niemieckich, dając mu ostatni dzień wolności przed długą okupacyjną nocą. We Mszy odprawionej przez ks. proboszcza Sławomira Tulina uczestniczyli m.in. członkowie Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego, a także rekonstruktorzy z GRH „STRZELCY” im. 31 pSK. Dzięki współpracy pomiędzy parafią, a miejscowymi pasjonatami historii, przy kaplicy, na plenerowej ekspozycji zaprezentowane zostały eksponaty z Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, a także część wyposażenia grupy rekonstrukcyjnej. Największym zainteresowaniem cieszył się polowy punkt medyczny, który jest najnowszym z aktualnie realizowanych projektów GRH i Izby Pamięci.

Rekonstruktorzy podczas rocznicowych obchodów zaprezentowali się mszczonowianom w mundurach z roku 1939, atak z okresu wojny bolszewickiej roku 1920.

Po zakończeniu Mszy wszystkie dzieci, które odwiedziły miejsce historycznej prezentacji mogły odbyć przejażdżkę zabytkowym motocyklem.

Obchody kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej rekonstruktorzy zakończyli zapaleniem świateł pamięci we wszystkich miejscach, upamiętniających wrześniową tragedię Mszczonowa. Znicze zapłonęły – na żołnierskich mogiłach na nowym i starym cmentarzu, przy pomniku Kaniowszczyków na placyku papieskim, pod pomnikiem rozstrzelanych przy ulicy Grójeckiej oraz na grobie zakładników mszczonowskich i na leśnej mogile w Gnojnie.

MM

Foto: Marek Wardak i Piotr Dymecki

Reklama