Umowa ws. budowy kanalizacji w Działkach, Sokulu i Tomaszewie podpisana

 

Wójt Gminy Wiskitki Grzegorz Miastowski podpisał ją 25 września z firmą „Kanwod” Wiesław Tarczyński. Umowa dotyczy wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Działki, Sokule, Tomaszew – gm. Wiskitki Etap II cz.2” stanowiących kolejny etap realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”.

 Zgodnie z podpisaną umową wykonawca robót wybuduje sieć kanalizacji sanitarnej o długości 17 km wraz z 5 pompowniami sieciowymi. Wartość kontraktu to przeszło 7 mln złotych. Budowa fragmentu sieci jest częścią projektu zaplanowaną na lata 2009- 2015. Całkowita wartość projektu przekracza 51,5 mln zł. Gmina uzyskała ponad 26 mln zł dofinansowania na inwestycję. /red

Reklama