Za śmieci o połowę mniej- żąda grupa żyrardowian

Grupa mieszkańców Żyrardowa żądałą na ostatniej Sesji Rady Miejskiej obniżenia o połowę stawek za śmieci. Pod petycją w tej sprawie podpisało się ponad 1300 osób.

Zawyżone, niczym nieuzasadnione i godzące w interesy zwykłych mieszkańców. Tak dziś obowiązujące stawki za śmieci ( 13 i 20 złotych od osoby) w Żyrardowie określa grupa mieszkańców, która się na nie nie zgadza. Ich zdaniem stawki powinny być niższe o połowę. – Z naszych prostych, matematycznych wyliczeń wynika, że stawki powinny wynieść około 5,5 złotego zarówno za śmieci segregowane jak i niesegregowane. Przyjmujemy jednak że istnieją koszty osobowe oraz te wynikające z prowadzenia PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Na tej podstawie uważamy, że stawki nie powinny być większe niż 7 i 10 złotych, mówi Piotr Michalak, jeden ze zbierających podpisy.

Inicjatorzy zbierania podpisów, przekonują też, że koszt prowadzenia PSZOK-u w Żyradowie jest znacznie zawyżony.

Petycja z żądaniem obniżenia stawek oraz podpisami została złożona zarówno do Rady Miasta Żyrardowa jak i w ratuszu. Nie wykluczone, że podpisy będą zbierane nadal. O dyskusję na temat stawek za śmieci wnosił też radny Marcin Rosiński, ale jego wniosek nie przeszedł. Rada Miasta ma się zająć wysokością stawek za odpady za miesiąc. Prezydent miasta również zadeklarował obniżkę stawek, jeśli będzie ona uzasadniona. /redakcja

Reklama