Droga Oryszew- Cyganka doczeka się remontu

Jedna z gorszych dróg w powiecie żyrardowskim, dziurawa, wąska i bez poboczy doczeka się modernizacji. Powiat podpisał porozumienie z gminą i naprawi fragment drogi łączącej krajowe trasy nr 50 i nr 2 na odcinku Cyganka- Oryszew. Prace budowlane na ponad 2 km odcinku drogi od zjazdu z krajowej trasy nr 50 do granic Oryszewa -Osady ruszą jeszcze w tym roku. W ramach I etapu prac, droga zostanie poszerzona, uzupełniona wyrównawczą nawierzchnią asfaltową. Zostaną też wyczyszczone rowy, naprawione przepusty, usunięte krzaki.

SONY DSC

Naprawa drogi będzie możliwa dzięki zawarciu porozumienia pomiędzy starostą żyrardowskim i gminą Wiskitki. Na mocy porozumienia 60% tegorocznych kosztów naprawy pokryje Starostwo Powiatowe, 40% kosztów Gmina.

Wykonanie podstawowych prac poprawi bezpieczeństwo na drodze, ale jest dopiero początkiem zmian. Gruntowna modernizacja drogi na odcinku od Cyganki do Skrzelewa, zostanie wykonana w kolejnym etapie, prawdopodobnie w przyszłym roku./Anna Wrzesień

Reklama