Są niższe opłaty za śmieci w Żyrardowie

SONY DSC

Od pierwszego października miesięczne stawki w Żyrardowie wyniosą 8 i 18 złotych od osoby odpowiednio za śmieci segregowane i niesegregowane.Tym razem radni Rady Miejskiej byli zgodni co do wysokości opłat, podzieliła ich jednak kwestia czyj projekt w sprawie obniżek opłat jest ważniejszy: prezydenta czy radnych. W porządku obrad znalazły się dwa projekty uchwał, dwu autorów, ale po prezydenckiej autopoprawce tożsame co do wysokości opłat. Radny Jerzy Naziębło zauważył, że taki porządek obrad jest nieporządkiem, bo radni będą głosowali dwie takie same uchwały. W dodatku przed sesją pojawił się trzeci projekt uchwały przygotowany przez grupę mieszkańców. Po godzinie wymiany argumentów i kilku przerwach przewodniczący rady odrzucił projekt mieszkańców i połączył dwa projekty uchwał w jeden bez nazwy autora.

Wspólna uchwała już nie budziła tylu emocji. Radni zgodzili się na obniżkę do 8 i 18 zlotych, choć radny Marek Treliński zauważył krytycznie, że połowa kosztów odbioru odpadów to koszty miasta na obsługę PSZOK-u, zatrudnienia 6 pracowników, oraz koszty obsługi administracyjnej.

To spora obniżka, bo w przypadku odpadów segregowanych aż o 5 złotych. Do tej pory opłaty w Żyrardowie wynosiły 13 i 20 złotych. Jednocześnie radni przystali na minimalną obniżkę za śmieci niesegregowane, aby skłonić możliwie największą liczbę osób do segregowania.

O obniżkę opłat w mieście zabiegali zarówno radni jak i grupa mieszkańców, która zebrała w sprawie obniżki opłat za śmieci w mieście ponad 1000 podpisów. Mieszkańcy żądali obniżki opłat do 7 i 10 złotych. Uchwalone stawki uznali jednak za korzystne. Jedyne czego dziś się obawiają, to obciążenie wyższymi stawkami za śmieci osób mieszkających w blokach, gdzie nie wszyscy będą segregować odpady zgodnie z deklaracją./Anna Wrzesień fot. z archiwum

 

Reklama