W środę Sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Maz.

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, ustanowienie stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe dla uczniów, określenie wysokości bonifikaty przy przekształcaniu prawa wieczystego użytkowania we własność, nadanie nazw kilku ulicom. To najważniejsze projekty uchwał XXXIX Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w środę 30 października br.

SONY DSC

W porządku Sesji Rady Miejskiej znalazło się 17 punktów, w tym 9 projektów uchwał. Jednym z nich jest opracowanie planu obniżenia emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, poprzez wspieranie stosowania źródeł energii odnawialnej oraz innowacyjnych rozwiązań, których skutkiem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

 

Kolejny dotyczy ustanowienia wysokości oraz sposobu przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. Radni zatwierdzą też Regulamin przyznawania stypendium, gdzie jest wykaz osób lub instytucji, które mogą dokonać zgłoszenia stypendysty.

 

Radni rady Miejskiej zajmą się też wysokością bonifikaty, oraz ustaleniem zasad jej przyznawania przy przekształcaniu prawa wieczystego użytkowania we własność.

 

Na koniec Radni omówią i zdecydują o nadaniu nazw nowym ulicom w Grodzisku Mazowieckim oraz ulicy w Książenicach.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 30 października o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32a. Oprac. J&A Media

 

Porządek obrad:

1.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.Wyrażenie woli na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Grodzisk Maz. (uchwała)

4.Ustanowienie stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Maz. Oraz określenie zasad jego przyznawania (uchwała)
5.Wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Szczęsne (uchwała)

6.Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radonie (uchwała)

7.Wyrażenie zgody na zmianę ograniczonych praw rzeczowych (uchwała)

8.Określenie warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia stopy procentowej rozłożonej na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (uchwała)

9.Nadanie nazwy ulicy na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki ul. Wenecka (uchwała)

10.Nadanie nazwy ulicy na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki ul. Ateńska (uchwała)

11.Nadanie nazwy ulicy na terenie miejscowości Książenice ul. Arbuzowa (uchwała)
12.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.
13.Interpelacje pisemne radnych, sprawy różne i wniesione oraz wolne wnioski.
14.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.
a/ analiza dotycząca oświadczeń majątkowych za 2012 rok złożonych przez radnych.
15.Informacje Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.
16.a/ analiza dotycząca oświadczeń majątkowych za 2012 rok złożonych Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.
b/ analiza dotycząca oświadczeń majątkowych za 2012 rok złożonych przez dyrektorów placówek oświatowych.
17.Zamknięcie obrad.

Reklama