Zakończyła się budowa oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli

 ocz

Zakończyła się budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Żabia Wola. Niebawem rozpocznie się jej rozruch. Pierwszym budynkiem od którego ścieki popłyną będzie budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Józefinie.

Trwają prace na dalszej budowie sieci. Roboty inwestycyjne prowadzone są w Hucie Żabiowolskiej, w części Wycinek Osowskich, w części Osowca i w Józefinie. Po uprawomocnieniu się decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego- zgody na użytkowanie rozpocznie się jej funkcjonowanie. 1 sierpnia odbył się odbiór techniczny. Budowa oczyszczalni ścieków ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy. Przedsięwzięcie to jest w pełni uzasadnione ekologicznie i społecznie. Polityka ochrony środowiska prowadzona w ramach Unii Europejskiej nakłada na nas obowiązek stosowania się do przyjętych norm. Służyć ma zachowaniu i poprawieniu stanu środowiska naturalnego oraz ochronie zdrowia człowieka.

Projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola”, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z działania 4.1 Gospodarka wodno -ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. oprac. jn

 

Reklama