Decyzja w sprawie obligacji dla Żyrardowa w poniedziałek

Na www

SONY DSC

Nie ma decyzji Radnych Miasta Żyrardowa w sprawie wyemitowania kolejnych obligacji na kwotę 9,5 mln zł. Dochód z nich miał zostać przeznaczony na restrukturyzację finansów miasta. Choć wszyscy radni byli zgodni, że emitowanie obligacji na wcześniejszą spłatę części obligacji i wydłużenie czasu spłaty zadłużenia nikomu nie przynosi chluby, większość radnych poparła uchwałę.

Za emisją obligacji zagłosowało 10 radnych, 7 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Problem w tym, że do podjęcia uchwały w sprawie zadłużenia, potrzebna była bezwzględna większość głosów, a uzyskano tylko zwykłą większość. Powstało zamieszanie, w efekcie na wniosek prezydenta Żyrardowa uchwała została zdjęta z porządku obrad. Ponownie trafi pod obrady na nadzwyczajnej sesji rady miasta w poniedziałek.

Żyrardów ma ponad 56 mln zł zadłużenia. W ciągu 6 lat wyemitował obligacje na kwotę 72 mln zł. /Anna Wrzesień

 

Reklama