Policjanci z białą wstążką

Wszyscy funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie przez 16 dni będą nosili białe wstążki na znak solidaryzowania się z akcją przeciw przemocy wobec kobiet. W dniach 25 listopada – 10 grudnia 2013 roku będą trwały obchody międzynarodowej kampanii zatytułowanej „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”.

SONY DSC

Światowa akcja pod tytułem „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” jest koordynowana przez Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet. Ma ona na celu eliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez budowanie świadomości o tym, że stanowi pogwałcenie praw człowieka. Wzmacnianie lokalnych systemów przeciwdziałających przemocy wobec kobiet oraz budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet, wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie przeciwko tej formie przemocy, a także tworzenie narzędzi nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązywania się władz ze złożonych deklaracji w zakresie powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Okres w jakim realizowana jest akcja ma wymiar symboliczny i podkreślać ma związek między przemocą wobec kobiet, a naruszeniem praw człowieka. Dlatego jej inicjatorki wybrały dni między 25 listopada, który jest Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, czyli Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Jako symbol akcji obrano białą wstążkę.

Z uwagi na znaczenie problematyki przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec kobiet, dla kondycji polskiego społeczeństwa w roku bieżącym podmiotem wspierającym obchody ogólnopolskie, ale także regionalne i lokalne inicjatywy organizowane w ramach „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”, jest również polska Policja.

sierż. Aleksandra Calik

Rzecznik Prasowy KPP w Żyrardowie

Reklama