Truciciele rzeki Okrzeszy zostaną ukarani

Mszczonów wydaje wojnę trucicielom rzeki Okrzeszy. Rzeka przepływająca przez miasto miała być atrakcją miejskiego parku. Po oczyszczeniu brzegów, okazało się że jest ściekiem.

Gmina od lat zabiegała o uporządkowanie terenu wokół Okrzeszy. Ostatnio pojawił się projekt budowy dużego parku miejskiego rozciągającego się od ratusza wzdłuż rzeki aż do ulicy Żyrardowskiej. Kiedy teren oczyszczono, okazało się, że rzeka służy jako ściek. Płyną nią śmieci, widać też nielegalne wloty kanalizacji ściekowej prowadzące do poszczególnych posesji.

-To skandal, tym bardziej że w mieście jest system kanalizacji. Takie osoby będą surowo karane za zanieczyszczanie rzeki- zapowiada burmistrz Mszczonowa Grzegorz Kurek.

Rzeka została uregulowana i uporządkowana z dwu powodów. Po pierwsze, by lepiej odprowadzała wody opadowe, po drugie służyła mieszkańcom jako teren rekreacyjny, gdzie można wypoczywać lub wykąpać się latem./ Anna Wrzesień

Reklama