W Radziejowicach chcą powołać do życia spółdzielnię socjalną

 soc

Spółdzielnie socjalne cieszą się coraz większą popularnością w naszym kraju. To jedna z metod wyjścia z bezrobocia i pracy na własny rachunek. Wystarczy zebrać grupę minimum pięciu osób, dopełnić formalności, znaleźć siedzibę i przede wszystkim określić profil działalności i już można funkcjonować na wolnym rynku. To forma prawna podmiotu łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, mająca umożliwić jej członkom, którymi muszą być w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków. Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych i równocześnie zaliczające się do przynajmniej jednej z następujących kategorii: bezrobotni, niepełnosprawni, uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub środków odurzających po zakończeniu leczenia, chorzy psychicznie, bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, osoby opuszczające więzienie, które mają trudności z reintegracją społeczną, uchodźcy uczestniczący w indywidualnym programie integracji,

oraz inne osoby, pod warunkiem, że ich liczba nie przekracza 50% ogólnej liczby założycieli. Spółdzielnia socjalna jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego na wniosek założycieli. Spółdzielnia socjalna nie może mieć mniej niż 5 i więcej niż 50 członków. Spółdzielnie socjalne mogą liczyć na szereg ulg i udogodnień. Na naszym terenie niedawna powstała spółdzielnia socjalna w Puszczy Mariańskiej, panie świadczą różne usługi miedzy innymi opiekę nad osobami starszymi. -Chcemy spróbować swoich sił, jest grupa chętnych pań z naszego terenu- mówi Barbara Draniak, kierownik Biblioteki w Radziejowicach. Biblioteka od dłuższego już czasu prowadzi akcję ,,Rozpracuj to z biblioteką”, na miejscu osoby bezrobotne mogą skorzystać chociażby ze sprzętu komputerowego. Teraz jednak pomysł padł, by utworzyć spółdzielnię socjalną. Panie już w pierwszych dniach listopada wybierają się do Puszczy Mariańskiej, by tak uzyskać porady praktyczne i dowiedzieć się o funkcjonowaniu takiej instytucji pracy- podkreśla Barbara Draniak. Panie z Gminy Radziejowice chcą uruchomić usługi sprzątające w pełnym zakresie (mycie okien, pranie dywanów). Istnieje taka potrzeba, zwłaszcza, że wiele osób zamieszkujących na terenie Gminy intensywnie pracuje w Warszawie i wracają do swoich domów późnym wieczorem. Często nie mają już czasu na prace porządkowe. Spółdzielnia socjalna mogłaby się stać doskonałą pomocą. Dla członków spółdzielni byłaby to szansa wyjścia z bezrobocia. Oprac. jn

Reklama