Żyrardów odkupi zabytkowe maszyny

 Będą pieniądze na odkupienie od syndyka masy upadłościowej zabytkowych maszyn dawnych Zakładów Lniarskich w Żyrardowie. Miastu udało się pozyskać dotację na ten cel w wysokości ponad 80% ceny maszyn. Pieniądze będą pochodzić z funduszy UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

fabryka (12)

 Park maszynowy dawnych Zakładów Lniarskich obejmuje ciąg maszyn z lat 60 tych, 70 tych i 80 tych, a także dwie starsze maszyny.

 -Wszystkie są już zabytkami techniki, bo są dziś unikatami, ze względu na zupełnie inną technologię produkcji tkanin lnianych- mówi miejski konserwator zabytków Maria Badeńska- Stapp.

 Dzięki pozyskaniu maszyn miasto będzie mogło w przyszłości stworzyć Muzeum Lniarstwa, a w nim ekspozycję maszyn. Dzięki ich zachowaniu będzie też można odtworzyć dla turystów sposób produkcji tkanin lnianych.

Istnienie takiego muzeum jest też warunkiem wpisania miasta jako unikatowej osady fabrycznej końca XIX wieku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Koszt maszyn to blisko 600 tys zł, dofinansowanie wyniesie blisko pół mln zł./ Anna Wrzesień

Reklama