Mszczonowska Spółdzielnia Mieszkaniowa szuka Prezesa

Do 15 stycznia kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie mogą składać wymagane dokumenty, potwierdzające kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Kandydat musi spełniać następujące wymagania: ukończone studnia wyższe, 5 lat pracy w tym 3 na stanowisku kierowniczym, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystający z praw publicznych, ma posiadać uprawnienia w zarządzaniu nieruchomościami. Szczegółowe informacje uzyskać można dzwoniąc pod numer telefonu: 46, 857-14-73. Teraz funkcję Prezesa tymczasowo pełni Wiesława Leszkiewicz. jn

Reklama