Sesje Rady Miasta Żyrardowa oraz Powiatu Żyrardowskiego

SONY DSC

W ostatnich dniach roku odbędą się dwie sesje w Żyrardowie. W poniedziałek o 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie ul. Moniuszki 15 odbędzie się krótka Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego, której głównym punktem wydaje się być ogłoszenie roku 2014 rokiem Józefa Chełmońskiego, o 13.00 rozpocznie się budżetowa Sesja Rady Miasta Żyrardowa.

Najważniejsze punkty Sesji Powiatowej (g. 10.00 )to:

1.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2013 rok.

2.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2014 rokiem Józefa Chełmońskiego.

3.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Żyrardowskiego na rok 2014r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Powiatu Żyrardowskiego na rok 2014.

5.Informacja o pracy Zarządu Powiatu.

Najważniejsze punkty Sesji Rady Miasta Żyrardowa (g. 13.00 w Centrum Kultury) to:

1.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2013 rok.

2.Uchwała budżetowa na 2014 rok.

3.Podjęcie uchwały w sprawie prognozy finansowej na lata 2014- 2047

4.Uchwalenie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 20.

5.Przyjęcie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

6. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym na 2014 rok

7.Podjęcie uchwały w sprawie nabycie nieruchomości przy u. Dittricha 18

8.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.

Będzie to druga próba uchwalenia budżetu na 2014 rok. Pierwsza miała miejsce na listopadowej Sesji Rady Miasta, kiedy prezydent zaproponował wyemitowanie obligacji. /Anna Wrzesień

Reklama