29 stycznia- sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

 SONY DSC

W środę, 29 stycznia na kolejnej sesji spotkają się radni Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim. Sesja rozpocznie się o godzinie 17.00, w porządku obrad znalazło się 25 punktów. Radni między innymi wyrażą opinię na temat zakończenia działalności kompostowni w Chrzanowie Dużym, podejmą decyzję w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2015 rok.

Poniżej porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim.

1.Przyjęcie porządku dziennego obrad.

2.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.Wyrażenie opinii w przedmiocie zakończenia działalności kompostowni w Chrzanowie Dużym w gminie Grodzisk Maz. (uchwała)

4.Udzielenie pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego (uchwała) 5.Udzielenie pomocy rzeczowej dla powiatu grodziskiego (uchwała)

6.Wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2015 rok (uchwała) 7. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty na 2014 rok (uchwała)

8.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok (uchwała)

9.Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2014 rok (uchwała)

10Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki Gminnej na 2014 rok (uchwała) 11.Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju i Budżetu na 2014 rok (uchwała) 12.Ustanowienie gminnego programu osłonowego w zakresie realizacji zadania własnego gminy obejmującego dożywianie uczniów i dzieci w latach 2014-2020 (uchwała)

13.Upoważnienie dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu administracji publicznej (uchwała)

14.Zmiana uchwały w sprawie podjęcia działań wspierających proces opiekuńczo -wychowawczy rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje lub więcej dzieci (uchwała)

15.Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej przy Placu Króla Zygmunta Starego w Grodzisku Maz. (uchwała)

16.Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Okulickiego w Grodzisku Maz. (uchwała)

17.Zmiana uchwały 492/2013 z 23.01.2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany m.p.z.p. dla części Grodziska Maz Jednostka B1 (uchwała) 18. Uchwalenie m.p.z.p. dla części miasta Grodzisk Maz. Jednostka B1-etap -1 (uchwała)

19.Uchwalenie m.p.z.p. dla części wsi Natolin, części wsi Tłuste, części wsi Kłudno Stare oraz części wsi Chlebnia w gminie Grodzisk Maz. (uchwała)

20.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.

21.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji. 22. Interpelacje pisemne radnych, sprawy różne i wniesione oraz wolne wnioski. 23.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.

24.Informacje Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

25. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

 

Reklama