Debata o bezpieczeństwie w powiecie

 

Przedstawienie sytuacji stanu bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego oraz w powiecie żyrardowskim, dyskusja na temat bezpieczeństwa z udziałem mieszkańców powiatu żyrardowskiego i władz samorządowych oraz podsumowanie debaty. Tak będzie przebiegać doroczna debata o bezpieczeństwie w powiecie żyrardowskim zorganizowana w ramach projektu Razem Bezpieczniej.

debata policja

Ideą debaty jest wskazanie głównych problemów nurtujących mieszkańców regionu w zakresie bezpieczeństwa, a także nawiązanie bliższej współpracy między administracją rządową, samorządem, policją, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami celem wypracowania wspólnych pomysłów i rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa.

Debata rozpocznie się 13 lutego o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie.

Debata, to już kolejne spotkanie z cyklu organizowanych w naszym województwie dyskusji poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu publicznemu. Jest to również kolejne już tego typu spotkanie organizowane w powiecie żyrardowskim.

W spotkaniu wezmą udział m.in. wojewoda mazowiecki – Jacek Kozłowski, mazowiecki komendant wojewódzki – insp. Cezary Popławski, starosta żyrardowski oraz komendant KPP Żyrardów Dariusz Sipak. /KPP Żyrardów

Reklama