Jest lepiej. Żyrardowska policja podsumowała rok pracy.

W Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie podsumowano pracę jednostki za 2013 rok. Zmniejszył się czas dojazdu na miejsce interwencji od zgłoszenia, wzrosła liczba przebadanych kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, zmalała ilość wypadków na naszych drogach.

SONY DSC

Podsumowanie pracy Komendy odbywa się corocznie na początku nowego roku kalendarzowego. Na odprawę roczną, bo tak nazywa się takie rozliczenie, zaproszeni są przedstawiciele władz samorządowych oraz kierownictwo Policji z Radomia. Głównym celem jest podsumowanie i wyciągnięcie wniosków czy praca funkcjonariuszy w stosunku do lat poprzednich przyniosła progres w podejmowanych działaniach przez Policję. I tak, zeszły rok w stosunku do roku poprzedniego to krótszy czas dojazdu na miejsce interwencji, wzrost wykrywalności sprawców przestępstw kradzieży z włamaniem, w więc jednych z najbardziej uciążliwych dla mieszkańców, a zarazem najczęściej popełnianych. Wykrywalność sprawców grupy przestępstw, które najbardziej uprzykrzają życie mieszkańcom, czyli: rozboje, bójki i pobicia, kradzieże, włamania, uszkodzenie mienia czy przestępstwa, których skutkiem był uszczerbek na zdrowiu utrzymał się na podobnym poziomie jak w roku 2012. Ważnym jest również, że blisko 300 sprawców zostało zatrzymanych na gorącym uczynku. Bezpieczeństwo na drogach powiatu też się poprawiło, choć nadal martwi duża ilość kolizji. Jednak cieszy spadek wypadków, osób rannych i zabitych w zdarzeniach drogowych. W roku 2013 policjanci przebadali o blisko 3000 więcej niż w roku poprzednim kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Efektem tych działań było zatrzymanie aż 150 nietrzeźwych kierujących, czyli o blisko 60 więcej niż w roku poprzednim.

Podczas odprawy Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Marek Świszcz pogratulował oraz nagrodził najlepszego dzielnicowego 2013 roku mł. asp. Krzysztofa Krystyjanika, który został wyłoniony podczas konkursu w listopadzie przez mieszkańców powiatu żyrardowskiego.

 W Komendzie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że choć 2013 rok to wiele sukcesów i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców to jeszcze wiele pracy przed policjantami. Bo jak co rok Policja podejmuje nowe, wyższe działania tak aby w powiecie żyło się lepiej i bezpieczniej.

DEBATA NT BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻYRARDOWSKIM

13.02.2014 o godzinie 17:00 w Sali Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa w powiecie żyrardowskim. Hasłem przewodnim spotkania z mieszkańcami było: ”Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”.

Debata to już kolejne tego typu spotkanie w powiecie żyrardowskim. Było to również kolejne spotkanie z cyklu organizowanych w naszym województwie dyskusji poświęconych szeroko pojętemu bezpieczeństwu. Celem debaty było poznanie trapiących problemów mieszkańców oraz wypracowanie wspólnych pomysłów i zobowiązań władz lokalnych w celu poprawy bezpieczeństwa w rejonie. Istotnym elementem spotkania było również rozliczenie się Policji i władz samorządowych z realizacji wniosków przyjętych na debacie w listopadzie w 2012 roku.

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie mł. insp. Dariusz Sipak. Po przywitaniu przybyłych uczestników I Zastępca Komendanta mł. insp Arkadiusz Zgieb przedstawił prezentację na temat bezpieczeństwa w powiecie żyrardowskim z okresu kilku ostatnich lat. Po zabraniu głosu przez zaproszonych gości rozpoczęła się dyskusja. Przybyli uczestnicy zgłaszali swoje uwagi i propozycje odnośnie poprawy bezpieczeństwa. Między innymi poruszono temat łamania przepisów ruchu drogowego oraz zakłócania ładu i porządku przez kierujących na ul. Spokojnej w Żyrardowie. Mieszkańcy Żyrardowa wskazywali także miejsca, gdzie wg nich powinny być częściej kierowane patrole Policji. Uczestnicy debaty interesowali się również zasobami kadrowymi jakimi dysponuje Komenda.

Uczestnicy debaty wypełnili ankiety oceniające poziom poczucia bezpieczeństwa i pracy Policji. Wnioski i propozycje przedstawione w trakcie debaty będą przekazane do szczegółowego rozpoznania i dalszej realizacji.

W debacie wzięli udział: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Marek Świszcz, Starosta Żyrardowski Wojciech Szustakiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa Grzegorz Obłękowski oraz Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie mł. insp. Dariusz Sipak. W debacie uczestniczyli również mieszkańcy powiatu oraz zaproszeni goście – burmistrz, wójtowie gmin żyrardowskich i sołtysi. Celem spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa.

sierż. Aleksandra Calik

Rzecznik Prasowy KPP w Żyrardowie

 

Reklama