Parafia Guzów odrestaurowała malowidło

Nie tylko małe przedsiębiorstwa aktywnie funkcjonują na terenie Lokalnej Grupy Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”. Parafia Guzów jako jedyna na terenie LGD pozyskała fundusze na realizację przedsięwzięcia z zakresu małych projektów.

kosciol guzow

Parafia Guzów jest małą parafią w diecezji łowickiej. Upadek Cukrowni, który stał się przyczyną pogorszenia gospodarki finansowej parafian sprawił, że na realizację zadań konserwatorskich parafia była zmuszona pozyskać fundusze z zewnątrz.

19 listopada 2013 roku Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Feliksa de Valois w Guzowie ostatecznie zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pt.: Z miłości dla Miłości – prace konserwatorsko – restauratorskie malowidła „Hymn o miłości” w kościele parafialnym w Guzowie.

Działania, miały na celu zachowanie historycznego dziedzictwa kulturowego Mazowsza. Zostały sfinansowane w prawie 80% ze środków UE w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Kwota dofinansowania wyniosła 24 950 zł przy całkowitej wartości projektu: 31 919 zł.

Wykonawcą wszystkich prac była mgr Małgorzata Jarnicka, światowej sławy artysta plastyk i konserwator dzieł sztuki. Nadzór konserwatorski przez cały okres prac sprawował Mazowiecki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie.

Fragment malowidła który został poddany zabiegom konserwatorskim brzmi: (…) Miłość cierpliwa, dobrotliwa jest; miłość krzywdy nie wyrządza; (…) Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się weseli z prawdy (…), Miłość nigdy nie ginie (…)./ Krystian Kosiorek

 

Reklama