Będą stypendia dla uzdolnionych młodych mieszkańców Mszczonowa

 

Społeczny Komitet Budowy pomnika Jana Pawła II ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium- informuje Łukasz Koperski przewodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa. Do ubiegania się o stypendium edukacyjne uprawnieni są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci spełniający łącznie następujące kryteria:

1) są mieszkańcami Gminy Mszczonów (mieszkają na stałe),

2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

3) osiągają wysokie wyniki w nauce potwierdzone szczególnymi osiągnięciami i kontynuują dalszą naukę.

2. Do ubiegania się o stypendium socjalne uprawnieni są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci spełniający łącznie następujące kryteria:

1) są mieszkańcami Gminy Mszczonów (mieszkają na stałe),

2) znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji: materialnej, losowej, rodzinnej i kontynuują dalszą naukę.

Regulamin określający zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY pomnika Jana Pawła II oraz wniosek wraz z załącznikami (w wersji do pobrania) dostępne będą od 12 marca 2014 r. na stronach internetowych: www.mszczonow.pl , www.gci.mszczonow.pl ,www.zopo.mszczonow.pl.

WNIOSKI DOSTĘPNE BĘDĄ TYLKO NA WSKAZANYCH POWYŻEJ STRONACH INTERNETOWYCH.

Wnioski przyjmowane będą w dniach: 17 – 28 marca 2014 r.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie ZOPO:

Mszczonów, ul. Grójecka 45 (pokój nr 10).

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

 

Reklama