Dzień otwartych koszar w Bielicach

Otwarte koszary, pokaz sprzętu wojskowego, apel dywizjonu oraz msza św. Tak będą wyglądały obchody święta 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Bielicach pod Sochaczewem 28 marca br. Msza się odbędzie się w Sochaczewie, w jednostce w Bielicach część nieoficjalna obchodów.

SONY DSC

PROGRAM OBCHODÓW ŚWIĘTA 37. dywizjonu rakietowego OP
28 marca 2014 r.

Msza Św. w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Sochaczewie 9.00;

dzień otwartych koszar – od godz.10.00 do 13.30
Impreza adresowana jest przede wszystkim do młodzieży szkół podstawowych oraz środowiska dzieci kadry i pracowników cywilnych dywizjonu. W ramach święta zostanie zaprezentowany sprzęt zasadniczy oraz pojazdy specjalistyczne dywizjonu (na placu apelowym) oraz podstawowa broń strzelecka (w pododdziale) i rejon zakwaterowania pododdziału, a także sprzęt i umundurowanie grupy rekonstrukcyjnej

pokaz sprzętu dywizjonu – 10.00 – 13.30;
pokaz zorganizowany będzie w rejonie rozmieszczenia sprzętu;
krótka prezentacja przez żołnierzy dywizjonu danych taktyczno-technicznych sprzętu;
prezentacja pracy bojowej przez baterię startową;
prezentacja sprzętu i umundurowania grupy rekonstrukcyjnej;

uroczysty apel dywizjonu – godz. 12.00 – 12.30;
Apel przeprowadzony będzie na placu apelowym. Wezmą w nim udział żołnierze i pracownicy dywizjonu, członkowie grupy rekonstrukcyjnej z Mszczonowa w mundurach z okresu kampanii wrześniowej, dowódcy 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej OP, burmistrz Sochaczewa, komendanci straży i policji, żołnierze i pracownicy z 37 i 38. Dywizjonu. Przebieg apelu: wystąpienie pocztu flagowego; podniesienie flagi państwowej; powitanie zaproszonych gości; odczytanie rozkazu o wyróżnieniach żołnierzy i pracowników wojska; wręczenie listów gratulacyjnych; okolicznościowe przemówienia; defilada.

grochówka żołnierska – 12.30

Reklama