W wiskickim gimnazjum ruszają dodatkowe zajęcia

W Gimnazjum w Wiskitkach ruszają zajęcia dodatkowe dla młodzieży. Przetarg na prowadzenie zajęć został rozstrzygnięty a umowa z wykonawcą podpisana. Uczniowie skorzystają w zależności od potrzeb z zajęć wyrównawczych lub zajęć rozwijających.

SONY DSC

Zajęciami wyrównawczymi z matematyki oraz języka polskiego zostaną objęci uczniowie mający kłopoty z tymi przedmiotami. Będą pracować w małych 8-9 osobowych grupach.

W podobnych grupach będą realizowane zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ucznia. Będą to koło polonistyczne, koło geograficzno- fizyczne oraz koło kultury żywego słowa.

W sumie każda grupa zrealizuje 50 godzin zajęć lekcyjnych. Ponadto uczniowie zostaną objęci poradnictwem w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej.

Zajęcia dodatkowe będą też realizowane w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wiskitki. Rozpoczną się po podpisaniu umów z wyłonionymi wykonawcami. J&A Media

Reklama