Pomniki przyrody z imionami zasłużonych grodziszczan

Henryk, Aleksander, Hieronim i Wojciech, takie imiona będą nosić cztery nowe pomniki przyrody (dwa dęby szypułkowe i dwa jesiony wyniosłe) rosnące na terenie grodziskiego Parku Skarbków. Rada Miejska podjęła decyzję w sprawie ustanowienia czterech nowych pomników przyrody i nadania im imion zasłużonych grodziszczan.

SONY DSC

Nowe pomniki przyrody to drzewa, których wiek jest szacowany na 150-200 lat. Wszystkie rosną na terenie Parku Skarbków i wcześniej nie były objęte opieką jako pomniki przyrody. Wszystkie są okazałe, o dużych walorach estetycznych, zwracają też uwagę rozmiarami.

Drzewa- pomniki przyrody zostały nazwane imionami, aby uczcić pamięć osób związanych z Grodziskiem Mazowieckim.

I tak najbardziej potężny dąb szypułkowy Henryk, którego obwód pnia wynosi 463 cm, został nazwany imieniem hr Henryka Skarbka, właściciela Grodziska Mazowieckiego ok 1865 roku.

Drugi dąb szypułkowy o obwodzie pnia 283 cm- Aleksander, otrzymał imię Aleksandra Mokronoskiego, właściciela ziem wchodzących dziś w skład Gminy Grodzisk Mazowiecki od 1623roku.

Jesion wyniosły o obwodzie pnia 247 cm- imię Hieronima Okunia, jednego z braci, właścicieli dawnej wsi Grodzisko.

Jesion wyniosły o obwodzie pnia 275 cm – imię Wojciecha Okunia, drugiego z braci, właścicieli dawnej wsi Grodzisko.

Są to pierwsze pomniki przyrody na terenie Parku Skarbków nazwane imionami zasłużonych grodziszczan. J&A Media

Reklama