Droga Oryszew-Cyganka nadal w remoncie

Przedłuża się remont drogi Oryszew- Cyganka. Inwestycja obejmuje odtworzenie rowów melioracyjnych, poszerzenie jezdni, utwardzenie poboczy oraz wyrównanie drogi i położenie nowej nakładki asfaltowej.

SONY DSC

Inwestycja ruszyła w II połowie 2013 roku. Miała zakończyć się do grudnia, ale wykonawca nie zdążył z pracami. W efekcie w ubiegłym roku jedynie wyciął krzaki i kolidujące z inwestycja drogi oraz wykopał rowy. Dopiero wiosną 2014 roku ruszyły prace związane z poszerzeniem drogi.

Dziś obie krawędzie drogi są utwardzone, została też wykonana tam podbudowa. Teraz wykonawca będzie musiał sfrezować starą drogę, tak by móc wylać asfalt i połączyć starą i nową część drogi. Inwestycja powinna zakończyć się do połowy roku.

Inwestycję na 2 km odcinku drogi należy traktować tymczasowo. Wykonane prace mają poprawić jakość podróżowania, ale nie wystarczą na długo. Powiat Żyrardowski, właściciel drogi, chce pozyskać fundusze na generalny remont tej trasy.

Inwestycja jest realizowana dzięki porozumieniu Gminy Wiskitki oraz Powiatu Żyrardowskiego. Na jej mocy gmina wykłada 40% funduszy, 60% zapewnia powiat. J&A Media

Reklama