Stypendia dla uczniów z Gminy Wiskitki

 oswiata

Rozpoczyna się druga tura wypłaty stypendiów dla uczniów z Gminy Wiskitki. Stypendia przyznawane są ramach programu ,,Pomoc materialna dla uczniów”. Część środków pochodzi z ministerstwa, część z budżetu Gminy. Aby otrzymać wsparcie należało spełnić kryterium dochodowe, dochód na jedną osobę w rodzinie nie mógł miesięcznie przekroczyć kwoty- 456 złotych. Pierwsza transza wypłacona została w listopadzie zeszłego roku. W sumie każdy uczeń otrzyma 273 złotych. Wnioski przyjmowane były do 15 września ubiegłego roku. Środki wypłacane będą w Urzędzie Gminy w dniach: 9 czerwca od godziny 9.30 do 15.45, 10 czerwca od godziny 8.00 do 17.00 oraz 11 czerwca od godziny 8.00 do 16.00. Pieniądze wypłacane będą na zasadzie refundacji poniesionych kosztów związanych z nauką. Należy zabrać ze sobą faktury zakupu- przypomina Bożena Błaszczyk z Urzędu Gminy Wiskitki.

J&A Media

Reklama