W wiskickich podstawówkach ruszają zajęcia dodatkowe

SONY DSC

We wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Wiskitki ruszają zajęcia dodatkowe dla dzieci. Przetarg na prowadzenie zajęć został rozstrzygnięty, umowy podpisane. Uczniowie skorzystają w zależności od potrzeb z zajęć wyrównawczych lub zajęć rozwijających ich zainteresowania.

 W zależności od szkoły zajęcia wyrównawcze będą odbywała się z języka angielskiego, matematyki, języka polskiego lub historii. Uczniowie będą pracować w małych 8-9 osobowych grupach.

 W podobnych grupach będą realizowane zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ucznia. Będą to po trzy koła w zależności od preferencji szkoły: polonistyczne, matematyczne, koło przyrodnicze, języka angielskiego lub koło teatralne.

W sumie każda grupa zrealizuje 50 godzin zajęć lekcyjnych. Ponadto uczniowie zostaną objęci poradnictwem w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej. W każdej szkole badaniem pedagogicznym i diagnostycznym zostanie objętych 10 uczniów.

 

W Każdej szkole będzie też prowadzony e- dziennik. Wartość projektu to ponad 65,5 tys złotych.

Reklama