KONKURS na najładniejszy ogród

SONY DSC

Jeszcze tylko przez kilka dni właściciele ogródków kwiatowych oraz przydomowych ogrodów zielonych mogą zgłaszać je do konkursu „Pokaż swój ogród” ogłoszony przez Urząd Gminy Wiskitki. To kolejna edycja konkursu na najpiękniejszy przydomowy ogródek.

Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy Wiskitki do 30 czerwca. Od lipca rozpocznie się komisyjne wizytowanie ogrodów.

Chodzi nie tylko o wyszukane formy i rośliny, ale przede wszystkim o pomysł, kompozycję, różnorodność roślin i efekt wizualny. Głównym celem konkursu jest jednak zachęcanie mieszkańców do dbania o swoje otoczenie oraz o wizerunek gminy.

 

Laureaci otrzymają nagrody podczas Dożynek Gminnych. Ogrody będzie oceniać komisja w składzie: Jolanta Miazek, Anna Golińska, Anna Smolarek .

Regulamin konkursu:

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Gminy Wiskitki posiadający estetycznie zagospodarowane obejście lub ogródek przydomowy.

2. Uczestnicy, którzy przystąpili do konkursu potwierdzają zgłoszenie własnoręcznym podpisem na „Karcie zgłoszenia”, którą można otrzymać w sekretariacie Urzędu Gminy w Wiskitkach – pok. nr 11.

3. Komisja konkursowa będzie pracowała w dniach: 1 – 4 lipca 2014 r.

4. Ocenę zgłoszonych ogródków przeprowadzi Komisja w składzie:  Jolanta Miazek, Anna Golińska, Anna Smolarek .

5. O wizycie Komisji każdy uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie.

6. W czasie przeglądu komisja zwróci uwagę na następujące kryteria:

a) estetyka siedliska, gdzie znajduje się ogródek: 1 – 5 pkt.

b) koncepcja założenia ogródka: 1-5 pkt.

c) sposób prowadzenia ogródka, zróżnicowanie i rodzaj roślinności ozdobnej 1-5 pkt.

d) perspektywa rozwoju ogródka i terenów zielonych w siedlisku zgłoszonym do konkursu 1-5 pkt.

e) zastosowanie elementów architektury ogrodowej 1-5 pkt.

7. Organizator – Urząd Gminy Wiskitki, funduje cenne nagrody i wyróżnienia.

8. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca 2014 r.

9.Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa

10. Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie trwania Gminnych Dożynek


Oprac. J&A Media

Reklama