,,Moje spotkania z Ojcem Świętym- Janem Pawłem II-” finał

 papa

Gmina Wiskitki dziękuje za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II. Z tej też okazji odbył się konkurs gminny pod tytułem ,,Moje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II”- ogłoszony przez Szkołę Podstawową we Franciszkowie, pod patronatem Wójta Franciszka Grzegorza Miastowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Kopczewskiego. Udział w konkursie wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści i mieszkańcy Gminy. Uczestnicy przygotowali prace pisemne, wiersze lub albumy na temat życia, twórczości oraz nauki Świętego Jana Pawła II. W sumie na konkurs wpłynęło: 12 albumów, 10 prac literackich, 38 wierszy. Jury oceniało w składzie: Siostra Anna OSC, Siostra Miriam OSC z Klasztoru Sióstr Klarysek w Miedniewicach i Anna Smolarek. W kategorii album, 1 miejsce trafiło do Grzegorza Raczkowskiego i Natalii Raczkowskiej za album pod tytułem,, Wspominamy Cię Ojcze Święty” ze Szkoły Podstawowej w Guzowie,

2 miejsce zajęły Dominika Koźbiał i Aneta Koźbiał za album pod tytułem ,, Jan Paweł II” ze Szkoły Podstawowej w Guzowie, 3 miejsce trafiło do Doroty Jakubiak, Przemysława Kałęckiego, Dawida Jakubiaka, Wiktorii Banasiak za przygotowanie albumu poświęconego Karolowi Wojtyle. W kategorii prac literackich wygrała Julia Pietsz za przygotowanie listu do Jana Pawła II z Gimnazjum w Wiskitkach, 2 miejsce zajęła Natalia Szczepaniak za pracę pod tytułem ,,Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten kto daje” z Gimnazjum w Wiskitkach, trzecie miejsce zajął Szymon Orlikowski za pracę pod tytułem,, Moje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II” ze Szkoły Podstawowej w Wiskitkach. W kategorii wiersze 1 miejsce trafiło do Bartka Plopa za przygotowanie wierszy pod tytułem ,, Szukałem Was oraz Pontyfikat miłości” z Gimnazjum w Wiskitkach, 2 miejsce zajęła Anna Kowalska z Franciszkowa, 3 miejsce Kamila Jakubaszek za wiersz ,,Święty Jan Paweł II” oraz Julia Sybilska za wiersz ,,,Modlitwa” ze Szkoły Podstawowej w Miedniewicach. Wyróżnienie przyznano Janowi Sybilskiemu za wiersz ,,Wycieczka do Włoch” ze Szkoły Podstawowej w Miedniewicach. Oprac. J&A Media

Reklama