Prezydent Wilk wreszcie z absolutorium

Prezydent Żyrardowa Andrzej Wilk wreszcie ma absolutorium. To pierwsza pozytywna uchwała od 3 lat. Nie było łatwo. Temat uchwały a właściwie uchwał w tej sprawie wywołał burzę. Najpierw radni podjęli decyzję w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 rok. Przeciw przyjęciu sprawozdania było 10 radnych, za 11. Prócz PO swój głos na tak oddali Jacek Czubak i Grzegorz Ratajczyk.

 

SONY DSC

Standardowo opozycja zarzuca prezydentowi zadłużanie miasta, nieadekwatne do rzeczywistości planowanie dochodów i nieterminowe regulowanie należności. To ostatnie wytknęła prezydentowi również RIO.

Prezydent skwitował wystąpienia opozycji krótko: jesteście wyjątkowo niekonsekwentni. Zwrócił uwagę, że Przymierze dla Żyrardowa najpierw żądało restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień, kiedy ratusz to zrobił, opozycja stanęła w  obronie zwalnianych.

Awantura zaczęła się kiedy okazało się, że radni mają dwie uchwały w sprawie absolutorium. Jedną przedłożoną przez prezydenta w sprawie udzielenia absolutorium, drugą komisji rewizyjnej Rady Miasta w sprawie nieudzielenia absolutorium prezydentowi. Przewodniczący chciał głosowania uchwały komisji rewizyjnej, prawnik ratusza krzyczał, że to bezprawne, bo uchwała złożona przez prezydenta została zgodnie z prawem i musi być głosowana. Przewodnicząca komisji rewizyjnej Beata Marzęda- Przybysz przekonywała, że to nieprzyzwoite, bo komisja uzyskała pozytywną opinię w sprawie swojej uchwały z Regionalnej Izby Obrachunkowej. To nie wystarczyło, bo uchwała komisji została wprowadzona pod obrady zbyt późno. Po dwóch przerwach, wielokrotnej wymianie zdań i konsultacjach wreszcie radni zagłosowali w sprawie udzielenia absolutorium.

Wynik głosowania powtórzył się: 10 przeciw, 11- za.

Po udzieleniu absolutorium salę opuścili widzowie w postaci: Dariusza Kaczanowskiego, Wojciecha Jasińskiego, Ryszarda Adamiaka, Andrzeja Oracza i Krzysztofa Ciołkiewicza./ Anna Wrzesień

Reklama