Wójt Gminy Wiskitki ma absolutorium

SONY DSC

Wójt Gminy Wiskitki Grzegorz Franciszek Miastowski otrzymał absolutorium za 2013 rok. Rada Gminy przegłosowała uchwałę w tej sprawie 10 głosami za, przy dwóch przeciwnych. W obradach nie uczestniczyło dwóch radnych: Rafał Mitura oraz Marcin Smolarek.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenie absolutorium wójtowi wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Płocku, której opinię przedstawiono radnym przez głosowaniem w sprawie absolutorium, pozytywne opinie wydały też stosowne komisje Rady Gminy.

SONY DSC

Rok 2013 był rokiem bogaty w inwestycje. W sumie zrealizowano ich 36, nie licząc drobnych remontów i napraw. Wykonanie budżetu w stosunku do planu to 96,3%. Zostałby zrealizowany w 100%, gdyby nie opóźnienie w przepływie funduszy UE.

Zadłużenie budżetu Gminy Wiskitki na koniec 2013 roku to blisko 7 mln 400 tys zł, co stanowi 24,2%. To dobry wynik jeśli wziąć pod uwagę, że gmina realizuje bardzo kosztowną inwestycję, czyli budowę kanalizacji. Wybudowała też oczyszczalnię ścieków. /red

Reklama