Doradztwo ws. wspólnot gruntowych

Wspólnoty gruntowe znów mogą pełnić ważne funkcje społeczne. Stowarzyszenie Aktywni wraz z Powiatem Szydłowieckim realizuje projekt „Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe II”, będący kontynuacją ubiegłorocznej edycji pierwszego w Polsce projektu poświęconego wspólnotom gruntowym.

Grafika na e-mail.jpg

Celem projektu jest zwiększenie aktywności wspólnot gruntowych z terenu woj. mazowieckiego przez przekazanie wsparcia w postaci BEZPŁATNYCHszkoleń, warsztatów i doradztwa z zakresu prawa wspólnot gruntowych ich reaktywacji, funkcjonowania oraz ekonomii społecznej. Pomoc w ramach projektu skierowana jest do aktywnych oraz nieaktywnych wspólnot gruntowych.

W trakcie cyklu szkoleń, warsztatów i doradztwa w ramach projektu uzyskacie Państwo pomoc między innymi w kwestii porządkowania stanu prawnego wspólnot, ustalania nieruchomości stanowiących mienie, sporządzania projektu wykazu uprawnionych oraz wielkości udziałów we wspólnocie gruntowej, zakładania spółek, opracowania statutu, gospodarowania mieniem, zakładania i prowadzenia stowarzyszeń/fundacji, pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania. Szkolenia odbędą się w gminach, w których występują wspólnoty.

Problem wspólnot gruntowych był dotychczas pomijany w polityce społeczno-gospodarczej państwa
i przez to szerzej nieznanego.

Tylko aktywna wspólnota może zgodnie z obowiązującym prawem funkcjonować, a zatem gospodarować wspólnymi nieruchomościami.

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (Aktualizacja stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości i mienie gminne, NIK 2009) pokazały, że tylko w woj. mazowieckim występuje 1573 wspólnot gruntowych, z czego większość jest NIEAKTYWNA.

Oznacza to, że średnio na każdą gminę wiejską Mazowsza przypada 5 wspólnot gruntowych.

Wspólnoty, wobec których nie ustalono uprawnionych do udziału, są uważane za nieposiadające właściciela, co powoduje, iż w większości przypadków grunty wspólnot należą do obszarów najbardziej zaniedbanych gospodarczo.

Większość z nich nie ma uporządkowanego stanu prawnego. Taka sytuacja stwarza poważne niedogodności dla samorządów gminnych z powodu trudności z opodatkowaniem tych gruntów oraz trudności z pozyskiwaniem tych terenów na cele związane z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uprawnieni nie mogą gospodarować mieniem wspólnoty, gdy ta jest nieaktywna, tym samym nie mogą czerpać z niej potencjalnych zysków czy działać przez spółkę na rzecz rozwoju swojej miejscowości.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY, REKRUTACJA TRWA DO 10 WRZEŚNIA 2014 R.

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej: www.wspolnotygruntowe.pl,
oraz pod numerem:
663 436 836.

Reklama