Studium bez farm wiatrowych

Gmina Wiskitki ma nowe studium zagospodarowania przestrzennego. Dokument pn. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki radni Rady Gminy przyjęli na ostatniej sesji 11 sierpnia br.

SONY DSC

 

W Studium wyznaczone zostały kierunki rozwoju gminy. Przede wszystkim tereny pod budownictwo jednorodzinne oraz zagrodowe. Te znalazły się przede wszystkim wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, przy których najchętniej budowane są domy. Studium wskazuje również tereny pod inwestycje i usługi nieuciążliwe, gdzie w przyszłości powstaną nowe miejsca pracy.

Tereny inwestycyjne znalazły się przede wszystkim w okolicy: węzła autostradowego A2, wiskickiej strefy przemysłowej, głównych szlaków drogowych i kolejowych oraz większych osiedli mieszkaniowych (usługi).

Projektant nie uwzględnił za to w studium lokalizacji farm wiatrowych. Zgodnie z krajowym planem zagospodarowania przestrzennego teren Gminy Wiskitki znakomicie się do tego nadaje.

Innego zdania są mieszkańcy gminy, którzy po zapoznaniu się z krajowym planem, wnieśli wiele krytycznych uwag w sprawie ich powstania. Gmina przychyliła się do tych uwag, dlatego w studium nie ma terenów przewidzianych pod ich budowę. J&A Media

Reklama