Konkurs. Uchwyć poprzemysłowy charakter miasta

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie i stworzenia wystawy „Zakłady Lniarskie wczoraj i dziś – wystawa fotografii współczesnej architektury poprzemysłowej Żyrardowa”. Zdjecia mają uchwycić w niezwykły sposób poprzemysłowy charakter miasta. LOT pozyskał na ten projekt dofinansowanie z programu „FIO – Mazowsze Lokalnie” w wysokości blisko 4 tys zł. Realizatorem projektu jednak będzie nieformalna grupa miłośników fotografii FOTOPLASTIKON.

 Aby wziąć udział w Konkursie Fotograficznym należy wysłać swoje zgłoszenie w terminie do 29 września 2014 roku. Na najlepszych autorów zdjęć czekają nagrody!

 Chodzi o zdjęcia konkretnych budynków lub obszarów zabudowań pofabrycznych (m.in. Bielnik, Centrala – Stara i Nowa Przędzalnia, Tkalnia, Pończoszarnia) oraz przesłanie je wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia w terminie od 15 września do 29 września 2014 roku włącznie na adres biuro@lotmz.org (szczegóły w Regulaminie dostępnym na stronie www.turystycznemazowsze.pl). Spośród wszystkich nadesłanych prac, Komisja Oceniająca wybierze 20 najlepszych, zakwalifikowanych do wystawy. Ponadto wszystkie przekazane przez uczestników prace zostaną umieszczone w wersji elektronicznej na Wirtualnym Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie www.muzeumlniarstwa.pl.

Celem projektu jest zwiększenie aktywizacji i integracji mieszkańców w życiu społeczno-kulturalnym na rzecz podtrzymywania i upowszechniania świadomości i tożsamości regionalnej związanej z ochroną jego dziedzictwa – zabytkowej XIX-wiecznej osady fabrycznej, uznanej za Pomnik historii. W ramach realizacji działań zostanie przygotowana stała wystawa fotograficzna, prezentująca poprzemysłowe obiekty należące do najpotężniejszej fabryki lniarskiej XIX-wiecznej Europy – Fabryki Wyrobów Lnianych w Żyrardowie.

„W rogu każdej z dwudziestu fotografii prezentujących obiekty poprzemysłowe, zostaną umieszczone czarno-białe archiwalne zdjęcia przedstawiające ten sam budynek lub zespół budynków sprzed kilkudziesięciu lat. Dzięki temu każdy, kto obejrzy wystawę będzie mógł zwrócić uwagę na zmiany jakie zaszły w ich architekturze i urbanistyce na przestrzeni kilku dekad” – mówi Dagmara Fiszer, Dyrektor Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego, pomysłodawczyni wystawy.

Wernisaż wystawy odbędzie się 12 października 2014 roku w Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie. W trakcie uroczystości trzech najlepszych autorów zdjęć, wybranych drogą głosowania przez odwiedzających, otrzyma nagrody I, II, III stopnia (za I miejsce – aparat kompaktowy Fuji Instax do zdjęć natychmiastowych, za II miejsce – aparat Fuji Instax Mini, za III miejsce – karta SD do aparatu 32 GB).

Projekt „Zakłady Lniarskie wczoraj i dziś – wystawa fotografii współczesnej architektury poprzemysłowej Żyrardowa” został dofinansowany ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Europa i My. FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wspierającym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz samopomocowe, które działają na terenie województwa mazowieckiego. Celem programu jest przede wszystkim zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych lokalnych społecznościach oraz w małych wspólnotach z dużych miast, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy i innowacji.

Reklama