Fotografie 7 autorów zostaną pokazane w Muzeum Lniarstwa

Aleksander Melech, Łukasz Migda, Julia Horszwald, Grzegorz Szkolmowski, Dagmara Fiszer, Marek Szcześniewski oraz Jakub Słonecki. 20 fotografii tych autorów znajdzie się na wystawie fotograficznej obok zdjęć archiwalnych „Zakłady Lniarskie wczoraj i dziś” w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie. Wernisaż wystawy odbędzie się 12 października.

nowa_przedzalnia

W sumie na konkurs nadesłano prawie 40 prac. Fotografie dokumentująmiejsca i budynki związane z fabryką lnu m.in. zabudowania Bielnika, Pończoszarnię Stellę, centralę fabryki z obiektami Starej i Nowej Przędzalni, Tkalnię Wandę, bramę wejściową do zakładów z ulicy Limanowskiego oraz Kantor – budynek dawnej administracji zakładów.

Ostateczny głos w wyłonieniu zwycięzców konkursu będą mieli mieszkańcy miasta, którzy będą głosować.

Wszystkie nadesłane na konkurs prace, również te niezakwalifikowane do wystawy, zostaną zaprezentowane wkrótce na Wirtualnym Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie.

Oceny nadesłanych prac dokonała Komisja Oceniająca, w skład której wchodzili:

Karol Grabowski –artysta fotografik, Jacek Czubak – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego, Zuzanna Siemińska – FOTOPLASTIKON, Katarzyna Zielińska –FOTOPLASTIKON, Marcin Olborski – Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Krzysztof Szkolmowski – FOTOGRAM, Jarosław Siekiera – FD Studio.

Projekt „Zakłady Lniarskie wczoraj i dziś – wystawa fotografii współczesnej architektury poprzemysłowej Żyrardowa” dofinansowany jest z Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie”, który realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Europa i My. Celem projektu jest zwiększenie aktywizacji i integracji mieszkańców w życiu społeczno-kulturalnym na rzecz podtrzymywania i upowszechniania świadomości i tożsamości związanej z ochroną dziedzictwa regionu – zabytkowej XIX-wiecznej osady fabrycznej.

Reklama