Sport w powiecie żyrardowskim- konkurs fotograficzny

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie oraz Zakład fotograficzny FOTOGRAF ogłaszają konkurs fotograficzny pod nazwą Sport w powiecie żyrardowskim. Aby wziąć udział w konkursie należy sfotografować znajomych, przyjaciół lub kogoś z rodziny podczas aktywności fizycznej, na tle architektury powiatu żyrardowskiego, w plenerze lub we wnętrzach obiektu sportowego oraz przesłać na adres MłDK w Żyrardowie.

budzet01

 Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży twórczości fotograficznej. Rozwijanie indywidualnej aktywności, ich wrażliwości i zdolności twórczej. Udokumentowanie kultury fizycznej mieszkańców powiatu żyrardowskiego. Wykształcenie pośród uczestników konkursu umiejętności tworzenia świadomego, indywidualnego przekazu wizualnego.

 Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych.

I kategoria: klasa I-III uczniowie szkół podstawowych

II kategoria: klasy IV-VI uczniowie szkół podstawowych

III kategoria: gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 Każdy autor może nadesłać do 10 prac. Format prac nie mniejszy niż 20×30. Prac konkursowych należy nie podklejać ani oprawiać. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać imię i nazwisko, adres wraz z telefonem, wiek uczestnika oraz tytuł pracy. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów.

 Zastrzeżenia organizatorów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace uszkodzone w czasie transportu. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatorów.

 Prace należy nadsyłać do 17 listopada 2014r. Jury oceni je 18 listopada 2014r. Otwarcie wystawy odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury 27 listopada br. i połączone zostanie z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród.

 Zdjęcia należy przesyłać na adres:

 Młodzieżowy Dom Kultury

Ul. Moniuszki 15

96-300 Żyrardów

tel. (0-46)855-45-14

Reklama