Mieszkańcy Jaktorowa chcą własnej oczyszczalni ścieków. Referendum jest wiążące.

Mieszkańcy Jaktorowa wybierali dziś nie tylko samorząd, brali też udział w referendum w sprawie budowy własnej oczyszczalni ścieków. Frekwencja w referendum wyniosła 44%. Wydano ponad 4 tys kart, ponad 3160 osób było za budową własnej oczyszczalni, 820 było przeciwnego zdania. Ponieważ frekwencja wyniosła zdecydowanie powyżej 30%, referendum jest wiążące.

Teraz mieszkańcy Jaktorowa korzystają z oczyszczalni w Żyrardowie, która zdaniem gminy dyktuje zbyt wysokie ceny.

referendum_jaktorow

Wynik dzisiejszego referendum przesądza o budowie własnej oczyszczalni ścieków i uniezależnieniu się od oczyszczalni w Żyrardowie. Jak czytamy w uzasadnieniu referendum, to właśnie koszty pośrednie narzucane przez partnera generują wysokie opłaty. Dziś cena m3 ścieków przekracza 13 zł brutto. Zdaniem mieszkańców to zbyt wiele nawet w porównaniu z innymi miastami i gminami.

Najbardziej niepokoi mieszkańców fakt, ze kolejni mieszkańcy nie chcą się przyłączać do sieci, bo od wybudowania kanalizacji 5 lat temu ceny rosną w szybkim tempie. Zaraz po wybudowaniu kanalizacji wynosiły 5,5 za m3, potem szybko rosły.

Dlatego dziś mieszkańcy gminy wypełniali dodatkową kartę do głosowania w referendum.

-Rada Gminy uznała, że nie jest w stanie sama podjąć takiej decyzji. Samorząd prosi o pomoc mieszkańców w referendum zarządzonym przez Wójta Gminy Jaktorów- mówi Wiesław Trzciński, przewodniczący Komisji Wyborczej ds. referendum w Gminie Jaktorów.

Decyzja nie jest prosta, bo nowa oczyszczalnia ścieków może kosztować 12 mln zł. To oznacza, że przez 2 lub trzy lata gmina nie mogłaby realizować innych inwestycji. Według wstępnych założeń budowa oczyszczalni może ruszyć za 2- 3 lata. /AW

Reklama