Wójt Puszczy Mariańskiej Michał Staniak rozpoczął nową kadencję, Henryk Cebula, Wanda Badełek i Maciej Obłękowski w prezydium RG

 pm1

Michał Staniak wójt Puszczy Mariańskiej złożył ślubowanie podczas sesji Rady Gminy, jaka odbyła się 28 listopada. Wójt wygrał wybory pokonał trzech kontrkandydatów w tym byłego przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Brzezickiego. Podczas sesji radni wybrali prezydium RG. Przewodniczącym został Henryk Cebula (12 głosów za, 3 głosy za kandydaturą Zbigniewa Brzezickiego), najstarszy w RG, powrócił po czterech latach do pełnienia tej funkcji, wiceprzewodniczącymi tak jak w ubiegłej kadencji są: Wanda Badełek (za kandydaturą 13 głosów, 2 dla Zbigniewa Brzezickiego) i Maciej Obłękowski (13 głosów za, 2 głosy dla Zbigniewa Brzezickiego). W Radzie Gminy Puszcza Mariańska zadebiutował nowy radny z komitetu PiS- Dariusz Koliński, do prac rady wrócił Wiktor Szymański, debiutuje dotychczasowa sołtys Iwona Wach. jn

pm2

pm3

pm4

Reklama