Żyrardów: Organizacje Pozarządowe żądają zmian!

Grupa żyrardowskich organizacji pożytku publicznego protestuje przeciwko, ich zdaniem, nieprawidłowo przeprowadzanym konsultacjom społecznym ws. współpracy z OPP. Żąda też realnego udziału Organizacji Pozarządowych w życiu publicznym, a także realnego wpływu na politykę miasta samych mieszkańców. Poniżej przesłany apel.

Apel

03.10.2014 roku na stronie Internetowej Żyrardowa Prezydent Miasta ogłosił wyniki konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącej Programu współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

NGO

Wyniki konsultacji dla wielu organizacji to kpina z demokracji. Po raz kolejny władze miasta pokazały jak współpracuje się z Organizacjami Pozarządowymi. Brak dialogu
i współpracy jest od lat faktem. Drzemiący w organizacjach obywatelskich
i pozarządowych Żyrardowa potencjał społeczny i organizacyjny jest marnotrawiony
i dyskredytowany. Władza unika partnerstwa, współpracy i publicznych dyskusji
na tematy dotyczące podejmowania istotnych decyzji wpływających na kształt życia
w naszym mieście.

Wiedząc o dobrych praktykach w relacjach władzy z obywatelami w innych miastach, apelujemy, aby w ramach spotkań przedwyborczych podjąć inicjatywę na rzecz promocji sprawdzonych rozwiązań.

  1. Budżet Partycypacyjny (Obywatelski) – w ramach którego mieszkańcy współdecydują o tym, jakie są wg ich obserwacji są najpilniejsze potrzeby
    w mieście, jak je zaspokoić, jak je rozwiązać przy współudziale mieszkańców
    i jak je sfinansować ze środków publicznych w możliwie najtańszy sposób.
  2. Regulamin konsultacji społecznych – dający możliwość zaktywizowania obywateli w rozstrzyganiu kontrowersyjnych kwestii dotyczących ich codziennego życia. Regulamin powinien określać sposoby i terminy: ogłaszania konsultacji społecznych, ich przeprowadzania, sposób zbierania opinii mieszkańców w danej sprawie oraz sposób ostatecznego podejmowania decyzji w tej sprawie przez władze miasta.
  3. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – to zmiana regulaminu Rady Miasta, która stworzyłaby mieszkańcom Żyrardowa możliwość samodzielnego składania wniosków pod obrady Rady Miasta.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy Żyrardowa wybiorą taki samorząd i władze, które zmienią tę patologiczną sytuację.

OD OBYWATELIOCZEKUJEMY:
1. Upowszechnienia naszego apelu
2. Udziału w spotkaniach z kandydatami do władz i zainteresowania promocją nowych rozwiązań
3. Poznania stosunku kandydatów na radnych do pomysłu realnej
współpracy z aktywnymi środowiskami obywateli.
4. Sprawdzenia kompetencji osób startujących w wyborach,
ich doświadczenia i umiejętności.

Forum Organizacji Obywatelskich i Pozarządowych w Żyrardowie

Lista organizacji popierających apel:

Stowarzyszenie Animatorów Nauki, Kultury i Sztuki „Dziedzictwo”

Liga Morska i Rzeczna w Żyrardowie

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego w Żyrardowie

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Żyrardowie

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Żyrardowie 

Reklama