Konkurs z wiedzy o Józefie Chełmońskim w MłDK-u

chelmonski4

Chełmoński jak z obrazka. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu żyrardowskiego przygotowała żywe obrazy, prezentujące życie i twórczość malarza Józefa Chełmońskiego.

W ramach obchodów Roku Józefa Chełmońskiego w Powiecie Żyrardowskim, 15 grudnia 2014r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie dobyły się eliminacje powiatowe konkursu na projekt edukacyjny o życiu i twórczości malarza. Konkurs przebiegał dwuetapowo. I etap to eliminacje szkolne, podczas których wyłonione zostały zespoły reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne w etapie powiatowym. Do II etapu zostały zgłoszone projekty przygotowane przez zespoły z: Zespołu Szkół Nr 3 im. M. Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie, Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej. Prezentację projektów oceniała komisja konkursowa powołana przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego w składzie: Anna Kolera – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury Sportu i turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – przewodnicząca oraz członkowie – Urszula Ciężka – Wót Gminy Radziejowice, Zbigniew Kołaczek -artysta plastyk, Bogusław Nietrzebka – Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Jerzy Rubikowski – prezes stowarzyszenia Animatorów Nauki, Kultury i Sztuki „Dziedzictwo”, Bożena Liszewska – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Celem konkursu było przybliżenie uczniom szkół średnich postaci polskiego malarza pejzażysty i budzenie zainteresowania twórczością malarską Józefa Chełmońskiego.

Komisja podczas prezentacji oceniała wkład pracy w realizację projektu, inwencję przy przygotowaniu, formę prezentacji oraz pomysłowość przy realizacji „żywego obrazu”. Po ocenie przedstawionych projektów edukacyjnych przyznano I miejsce (800 zł) – zespołowi z Liceum Ogólnokształcącego im.Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej.

Opiekunami zespołu były Agnieszka Kur i Grazyna Lemanska.

II miejsce (nagroda w wysokości 500zł.) zdobył zespól z Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie. Młodzież przygotowała Beata Stanecka-Busz. 3 III miejsca ( 300 zł ) otrzymały drużyny z : Ośrodka Szkolno – Wychowawczego pod opieką Barbary Waluś-Głowackiej i Ewy Żukowskiej, Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach, opiekunami byli Agnieszka Maciaszczyk i Grzegorz Rębielewski, Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, op. Włodzimierz Graczyk. Zespoły otrzymały nagrody z rąk Pana Leszka Kamińskiego – Członka Zarządu Powiatu Żyrardowskiego, który w imieniu Starosty podziękował uczniom i nauczycielom za włożony trud i ciekawe prezentacje. Dla szkół biorących udział zostały przygotowane pamiątkowe dyplomy i albumy z reprodukcjami obrazów wybitnego malarza. Wszyscy uczestnicy otrzymali publikację wydaną przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” pt. Ziemia Chełmońskiego. Sponsorem nagród był Starosta Powiatu Żyrardowskiego./ tekst i fot. nadesłane przez Sławomira Naleja z MłDK w Żyrardowie

Reklama