Wózek dla pierwszego dziecka urodzonego w 2015 roku

Małgosia, Maja, Kacperek, Amelia, Aleksander i Karolek! Do kogo tym razem trafi noworoczny prezent? Pierwszy urodzony w Nowym Roku mieszkaniec Grodziska Mazowieckiego otrzyma dyplom oraz wielofunkcyjny wózek. Na zgłoszenia dzieci urodzonych na początku 2015 roku UM czeka do 12 stycznia.

To już siódma akcja samorządu, który wita w ten sposób pierwszego nowo narodzonego w kolejnym roku mieszkańca. Dotychczas wózek otrzymało 3 chłopców i 3 dziewczynki.

Rodzice malucha mogą zgłosić fakt przyjścia dziecka na świat telefonicznie (Wydział Promocji tel. 22 463 46 16). Nie jest istotne, w którym szpitalu dziecko się urodzi, ważne, by mama była zameldowana w Grodzisku Mazowieckim. Wózek zostanie przekazany po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego dzień i godzinę przyjścia na świat dziecka. Wówczas informacja o tym, które z dzieci jest pierwszym nowym mieszkańcem gminy w 2015 roku, zostanie podana do publicznej wiadomości.

Otrzymanie wózka nie jest uzależnione od dochodów rodziny, zgłaszać się zatem może każdy rodzic, którego dziecko przyjdzie na świat 1, 2, a nawet w kolejne dni stycznia 2015 roku.

Fundowanie wózka dla pierwszego urodzonego w danym roku dziecka to element prorodzinnej polityki Grodziska Mazowieckiego od 2009 roku. Jej podstawą jest wprowadzona kilka lat temu Karta Dużych Rodzin, uprawniająca rodziny wielodzietne do szeregu zniżek. Ponadto gmina dopłaca do niepublicznych przedszkoli i żłobków a także inwestuje w place zabaw i świetlice.

Zgłoszenia nowo narodzonych w 2015 roku dzieci należy kierować do Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego pod nr tel. 22 463 46 16.

Reklama