Czerwoniak coraz wyżej w „Perspektywach”

SONY DSC

Żyrardowski „Czerwoniak” coraz wyżej w rankingu „Perspektyw”. W najnowszym zestawieniu 500 najlepszych liceów w Polsce, żyrardowskie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego uplasowało się na 388 miejscu. Jest to skok o 112 miejsc w stosunku do roku 2014. W rankingu najlepszych liceów na Mazowszu szkoła znalazła się na 79 miejscu. Pozycja liceum to zasługa w 30 % udziału i wyników uczniów na olimpiadach przedmiotowych, w 25% wyników egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych i 45% od wyników egzaminów maturalnych z przedmiotów dodatkowych. Szkoła przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia w 6 klasach, kładących nacisk na przedmioty matematyczno- fizyczne, biologiczno- chemiczne i humanistyczne. Liceum bierze udział w kilku międzynarodowych programach, prowadzi szkolny teatr, angażuje się w lokalne i ponad lokalne akcje. Szkołę co roku wybierają najbardziej zdolni uczniowie powiatu żyrardowskiego i okolic. Jego główną konkurencję stanowią przede wszystkim dobre szkoły stołeczne. /AW

Reklama